Bedrijventerreinen

Een schoon bedrijfsterrein maakt een goede indruk op uw klanten en andere bezoekers. Om uw terrein op orde te houden is het belangrijk dat er regelmatig geveegd wordt en dat de vetputten en straatkolken regelmatig geleegd worden. Wij helpen u hier graag mee!

Medewerker gemeente AAssen bestuurt veegmachine